Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van StallingA20 (hierna verder te noemen: “StallingA20”). In deze verklaring verschaft StallingA20 informatie over de persoonsgegevens die door StallingA20 worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. StallingA20 gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die StallingA20 verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, producten, het verstrekken van gegevens en toestemmingen via een app of webdiensten (waaronder social mediakoppelingen naar bijvoorbeeld Facebook en Twitter) en/of het bezoeken van onze website.,

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Stalling31 is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

StallingA20, gevestigd te Paralelweg Zuid 191, 2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel,  is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt StallingA20?
  StallingA20 verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   
   
 

Geslacht

Registratie op de website en uitvoering van de overeenkomst

 

Geboortedatum

Analyse klantentrends

 

Adresgegevens

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verwerken van betalingen (facturatie en incasso)
 

Telefoonnummer

 • Contact met de klantenservice

 

 

E-mailadres

 • Contact met de klantenservice
 • Toesturen updates
 

IBAN

 • Verwerken van betalingen (facturatie en incasso)
 

Kenteken stallingsobject

 • Controle bij de RDW van de lengte van het stallingsobject en of het stallingsobject als gestolen geregistreerd staat
 • Koppeling van het object aan de eigenaar/bewaargever
 

IP-adres

 • Gepersonaliseerde weergave van de website
 1. Verwerkt StallingA20 bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
  StallingA20 verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij StallingA20 daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. StallingA20 verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.
 2. Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?
  In eerste instantie gebruiken we jouw gegevens voor het afhandelen van de diensten of producten die je wenst af te nemen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken.

Personaliseren van onze website
De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt. StallingA20 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan StallingA20 verstrekte informatie door StallingA20 worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen.

Relevante aanbiedingen van partners van StallingA20

Wanneer je je persoonsgegevens aan Stalling31 verstrekt, kan het zijn dat je relevante aanbiedingen ontvangt van door Stalling31 geselecteerde derden/partners (hierna te noemen: “partnermail”), zoals:

 • Stalling Zeker

Wij vragen altijd van tevoren expliciet om toezending van partnermail en elke partnermail bevat een link via welke je je kunt afmelden voor toekomstige partnermail.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat je ons belt of dat wij jou bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. StallingA20 kan dergelijke contacten monitoren en in bepaalde gevallen opnemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

 1. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Voor de uitvoering van de diensten die je via de website van StallingA20 afneemt, is het noodzakelijk dat we bepaalde persoonsgegevens met de stallinghouder delen, zoals: voor- en achternaam, geslacht, adres, geboortedatum, IBAN, telefoonnummer, e-mail en het kenteken van het stallingsobject. StallingA20 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StallingA20 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De bedrijven die toegang tot jouw gegevens hebben in verband met de uitvoering van de overeenkomst zijn:

Stallinghouder   

Jouw persoonsgegevens die onder A worden genoemd, worden door StallingA20 doorgegeven aan de betreffende stallinghouder waarmee je een stallingsovereenkomst sluit. StallingA20 zal daarbij slecht die informatie aan de stallinghouder doorgeven, die noodzakelijk is voor de adequate uitvoering van de overeenkomst door de stallinghouder.

Google   
Het verzamelen van statistieken met betrekking tot website bezoekers.

 

 1. Maakt StallingA20 gebruik van cookies?
  StallingA20 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. StallingA20 gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, maar kunnen bijvoorbeeld ook jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden (tracking cookies).

Tracking cookies

Onze website en marketing e-mails maken gebruik van tracking cookies om onder meer bezoekersstatistieken bij te houden. StallingA20 gebruikt deze statistieken om de website en (partner)mail continu te verbeteren en jou van relevante informatie te voorzien.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over het gebruik van tracking cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

StallingA20 gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door StallingA20. StallingA20 heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. StallingA20 krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd de laatste acht tekens  van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. StallingA20 heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Stalling31 maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft StallingA20 ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 1. Publicatie
  Publicatie van persoonsgegevens door zoekmachines, zoals Google, worden door StallingA20 afgeschermd. Op die manier beschermen we jouw persoonsgegevens tegen openbaarmaking. Ook publiceert Stalling31 de door jou verstrekte persoonsgegevens niet openbaar op haar website. Wel kun je jouw persoonsgegevens inzien op jouw persoonlijke account- c.q. profielpagina na het verstrekken van de juiste inloggegevens.
 2. Bewaartermijn
  StallingA20 zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens van klanten die langer dan 1 jaar geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van StallingA20.
 3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stallingA20.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. StallingA20 zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 4. Beveiliging
  StallingA20 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op info@stallinga20.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 maart 2018. Indien Stalling31 een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

ADRES
StallingA20
Parallelweg Zuid 191
2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel

CONTACT
info@stallinga20.nl
06 – 33759772

Beoordeling Stalling Zeker:

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag 08.00 tot 20.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

 

NASEIZOEN
Van 1 oktober tot 28 februari alleen geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.

AFSPRAAK
Maak een afspraak voor het ophalen en stallen van uw caravan of aanhanger.